12m²: beperkt in ruimte, onbeperkt in verbeelding!

Deelnemen?

Wil jij graag een ontwerp delen? Mail jouw idee naar 12m2@vzwplanche.be. Je mag je idee tekenen, neerpennen of in ware grootte uitwerken en fotograferen. Een fietsenrek, een straatmoestuin, een dansvloer voor tangoles of een mobiel kippenhok? Laat de ideeën maar stromen, je kan veel doen op 12 m²!

Achtergrond

In de naoorlogse periode heeft de industrialisatie en specifiek de opkomst van de autoindustrie gezorgd voor een heuse boom in het gebruik van privaat gemotoriseerd verkeer. Onze steden, openbare ruimte en plek voor de deur zijn volledig ontworpen in het teken van de auto. De ruimte-inname door straten en parking is enorm en ons landschap wordt zeer sterk gedomineerd door de auto.

Toch zien we wereldwijd dat steden en regio's de ruimte ingenomen door de auto trachten terug te winnen. Bovendien willen ze zo ook negatieve externe effecten zoals geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersongevallen of infrastructuurkosten terugdringen. Groene ruimte, ontmoetingsplekken of speelplaatsen kunnen de ruimte die vrijkomt omtoveren; allemaal invullingen die de inwoners ten goede komen.

In samenwerking met autodelen.net (en het Verover de ruimte-platform) en het Gents Milieu Front wil het 12m² project verderbouwen op dit idee door burgers te bevragen en actief te laten deelnemen aan het denkproces omtrent de ruimte-inname van de auto. 12m² is namelijk heel veel (ongeveer de grootte van een slaapkamer in een gemiddeld rijhuis!). Bovendien neemt een auto tot bijna 25 m² in als je het manouvreren meerekent en heeft één privéwagen vaak meerdere parkeerplaatsen nodig (thuis, op het werk, aan de winkel, ...).

En dus bevraagt het project burgers naar hun invulling van 12m², gaande van zeer praktische uitwerkingen (een fietsenstalling, een bankje) tot gekke, creatieve ideeën (een tijdelijke dansvloer voor een tangoles, een in de grond ingebouwde trampoline). Alle voorstellen worden verzameld in een uitgebreide catalogus, die zowel burgers als beleidsmakers kunnen aanzetten tot actie. 12m², dat is beperkt in ruimte, maar onbeperkt in verbeelding!

Bestaande voorbeelden

Verplaatsbaar kippenhok (bron: NRC Amsterdam)

Kunsttentoonstelling (bron: Prewett Bizley Architects, London)

Leuke Inzendingen

Een zeppelintoren (ingezonden door Dries)

Een plek om te 'hangen' met de buren (ingezonden door Dirk en Katrien)